XX OLIMPIADA O PUCHAR ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W LUBLINIE

Kostki zostały rzucone … tak brzmiało hasło towarzyszące całemu wydarzeniu sportowemu, które po raz dwudziesty w naszej archidiecezji lubelskiej dane było przeżywać wszystkim uczestnikom – młodzieży zgromadzonej z 25 oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, księżom asystentom, zaproszonym gościom i organizatorom. 

Dnia 24 września odbyła się kolejna edycja Olimpiady o puchar świętego Stanisława Kostki na terenie naszej parafii. O godzinie 9.00 w kościele celebrowana była uroczysta Msza Święta podczas której przybyła młodzież wraz z księżmi asystentami z różnych części naszej archidiecezji, aktywnie włączała się we wspólnotową modlitwę. Całość oprawy liturgicznej i muzycznej została przygotowana przez członków poszczególnych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po zakończonej Eucharystii nastąpił przemarsz do Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie na ulicy Berylowej 7. O godzinie 10.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Olimpiady podczas którego powitano wszystkie przybyłe oddziały KSM naszej archidiecezji i skierowano słowo wprowadzające w klimat właściwej rywalizacji i motywacji do dalszego rozwoju sportowego przez Pana Marka Błaszczaka – dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie. Następnie rozpoczęto turniej siatkarski i unihokeja. Nie zabrakło rywalizacji w pozostałych dyscyplinach takich jak: badminton, przeciąganie liny, wspinaczka czy wielu innych między uczestnikami poszczególnych oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przybyłych m.in. z Bełżyc, Puław, Świdnika, Wilkołaza, Konopnicy, Łęcznej, Lubartowa czy Chełma. W ramach minionych wydarzeń sportowych odbyła się degustacja regionalnych potraw i promocja urokliwych miejsc naszego województwa, sprzyjających rozwojowi sportowemu człowieka, jak również można było dowiedzieć się więcej dzięki przygotowanym materiałom promocyjnym na temat zbliżających się ŚDM w Lizbonie pozwalających na rozwój duchowy człowieka. O godzinie 17.50 odbył się kahoot dotyczący wiedzy religijnej i oficjalne ogłoszenie wyników. Następnie wyróżniono 5 najlepszych miejsc dla Oddziałów i przekazano puchar zwycięzcom i nagrody wszystkim oddziałom biorącym udział w zmaganiach sportowych. Na zakończenie została odmówiona wspólna modlitwa i odśpiewany apel jasnogórski. Gratulujemy zwycięstwa oddziałowi z sąsiedztwa z parafii Konopnica Wszystkim włączającym się w uzyskany ,,kształt” Olimpiady, szczególnie trzem oddziałom z dekanatu lublin zachód: KSM ,,Katharsis”, KSM ,,Droga do Emaus” i KSM ,,Libertatem” życzymy silnego ducha i nieustępliwości w podążaniu do różnych celów życiowych za wzorem Patrona dzieci i młodzieży Św. Stanisława Kostki.

Wyniki:

1. Paruzja Konopnica 

2. Armia Pana Świdnik 

3. Lux Mundi Lublin 

4. Metanoia Bełżyce 

5. Tchnienie Lubartów  

6. Fatima Lublin 

7. Katedralni Lublin 

8. Aurum Fidei Lublin 

9. Barka Siedliszcze 

10. Effatha Chełm i Veritas Lublin 

11. Agnus Dei Wąwolnica 

12. Misericordia Lublin 

13. Odkupieni Świdnik 

14. Tymoteusz Milejów 

15. Semper Tuo Świdnik 

16. Pełnia Serca Łęczna 

17. Ignis Lublin i Lumen et vita Dąbrowica 

18. Nadzieja Lisów i Misericordes Puławy 

19. Soli Deo Wilkołaz i Zarząd 

20. Gaudium Lublin 

21. Źródło Łęczna