Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Sakrament Chrztu udzielany jest w parafii pw. św. Jana Kantego w każdą niedzielę miesiąca, oraz w uroczystość Bożego Narodzenia, Wielkanoc, i Poniedziałek Wielkanocny podczas Mszy Świętej o godz. 11:30.

  1. Chrzest należy zgłosić w tygodniu przed niedzielą chrzcielną (przed Świętami – tydzień wcześniej). Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC (proszę nie robić kopii, a jedynie okazać do wglądu celem spisania danych). Ważnym jest też podanie danych rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania. W przypadku dzieci spoza parafii pw. św. Jana Kantego wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
  2. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w konferencji oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
  3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

  • niepraktykujące,
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej
  • apostaci
  1. Akt chrztu jest podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych w niedzielą chrzcielną w kancelarii od godz. 11.00.
  2. Prosimy na Mszę Świętą chrzcielną zabrać ze sobą tzw. białą szatę i świecę chrzcielną.
  3. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.