Wspólnota Odnowy w Duchu św. „U Źródła Miłości”

Jesteśmy młodą wspólnotą charyzmatyczną działającą przy Parafii pw. św. Jana Kantego w Lublinie. W 2024 nasza wspólnota dołączyła do koordynacji Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym przy Archidiecezji Lubelskiej.

Wspólnota przyjęła nazwę „U Źródła Miłości„, gdyż jednoczy nas miłość Tego, który pierwszy nas umiłował i oddał za nas Swoje życie. To z Niego chcemy czerpać siły do tego, by kochać, by przebaczać, by służyć bliźniemu, by żyć. Każdy z nas jest inny, ale to, co nas łączy, to pragnienie doświadczenia bliskości Boga i działania Ducha Świętego w naszym życiu.

Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 19:00 na modlitwie uwielbienia w salce nad Zakrystią. Nasze spotkania mają charakter otwarty. Kiedy tylko chcesz, możesz na nie przyjść, spędzić z nami ten czas na dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, na wspólnym śpiewie oraz słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. To właśnie Duch Święty uczy nas modlitwy uwielbienia i uzdalnia nas do nazywania Boga naszym Tatą. On wypełnia nasze serca miłością, radością i pokojem. On też posyła nas, abyśmy mogli dzielić się z innymi tą miłością, którą doświadczamy od naszego Stwórcy i mówić całemu światu, że nasz Bóg żyje!

Jeśli chciałbyś / chciałabyś do nas dołączyć lub jeśli masz jakiekolwiek pytania o naszą wspólnotę, to możesz śmiało napisać e-mail na adres wspolnota.kanty@gmail.com lub zadzwonić do naszego lidera Grzegorza pod nr tel. 606 161 604

Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Odnowie w Duchu Świętym i organizowanych przez nas wydarzeniach, zapraszamy Cię do zapoznania się ze stroną
www.odnowa-lublin.pl