Wspólnota „Moc w słabości”

U źródeł powstania naszej wspólnoty leży gorące pragnienie autentyzmu przeżywania wiary w głębokiej zażyłości z Jezusem Chrystusem. W naszym sercu umieściliśmy tron i poprzez modlitwę oraz walkę z własnym grzechem przygotowujemy na tym tronie miejsce dla Jezusa, którego wcześniej wybraliśmy jako swego Pana i Zbawiciela. Ten wybór i życie w relacji z Nim sprawia, że nie możemy nie dzielić się z innymi tym doświadczeniem.

Takie – nowe – przeżywanie wiary rodzi w nas potrzebę budowania wspólnoty. Jesteśmy otwarci na dary i charyzmaty udzielane przez Ducha Świętego, które chcemy przyjmować i wykorzystywać, aby Pan Bóg ożywiał i odmładzał Kościół. Pragniemy podejmować dzieło nowej ewangelizacji, do której przez Sobór Watykański II i pontyfikaty ostatnich papieży przynagla nas Duch Święty.

Podczas naszych cotygodniowych spotkań uwielbiamy Boga i formujemy się poprzez refleksję nad Słowem Bożym oraz nasłuchiwanie natchnień Ducha Świętego. W ten sposób nie popadamy w rutynę wiary i jesteśmy otwarci na nowe propozycje i nowe osoby, które zawsze są dla nas darem. Zapraszamy w każdy piątek o godzinie 19:00 do sali na górze.

Jeśli chcesz głębiej poznać Boga, słyszeć Jego głos, wzmocnić swoją wiarę, o niej rozmawiać, ewangelizować, odkryć dary, w jakie Duch Święty cię wyposażył, nawiązać relacje z innymi – wiedz, że jesteś zaproszony.

Kontakt tel.: 693 228 922, email: andrzej.wanderer.ilczuk@gmail.com