Różaniec Rodziców

Róże Różańcowe Rodziców

– codzienna modlitwa rodziców za swoje dzieci
Słońce wyglądające zza chmur
fot. J. Kolibska

Jak się zapisać ?

Rodzice Róż Różańcowych zapraszają do wspólnej modlitwy 5 minut dziennie. Wystarczy wysłać SMS na numer tel. kom. 501686074 o treści: „chcę dołączyć do róży”. Animatorka Magdalena skontaktuje się i pomoże dołączyć już do ósmej Róży Różańcowej w naszej Parafii.


Każdy Rodzic pragnie zapewnić swoim Dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. Jednak często te starania mają wymiar materialny. Mamo, Tato – czy chcesz dać swoim Dzieciom największy PREZENT? Zadbaj o Błogosławieństwo dla swoich Dzieci. Dołącz do Róży Różańcowej Rodziców. Poświęć około 4 minuty dziennie na modlitwę.

Jak działają Róże Różańcowe Rodziców?

Dwudziestu Rodziców to jedna Róża Różańcowa. Rodzice podejmują modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencjach pozostałych dzieci objętych tą modlitwą. Codziennie każdy Uczestnik Róży odmawia w wolnej chwili jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc Tajemnicą oraz króciutką modlitwą. W ten sposób za dzieci tego Rodzica odmówiony jest codziennie cały Różaniec.

Jak i kiedy się modlić?

Wszyscy Rodzice otrzymują książeczkę z Tajemnicami Różańcowymi oraz odmawiają przez  cały miesiąc jedną Tajemnicę ustaloną przez Animatora Róży. Każdy modli się w dowolnym miejscu i czasie. To tylko 3-5 minut dziennie, a daje Błogosławieństwo Dzieciom.

Nie ma konieczności stałych spotkań w Kościele. Dla chętnych co pewien czas będą organizowane w naszej Parafii takie zgrupowania. Terminy znajdą się na tej stronie internetowej.

Pierwszego dnia miesiąca wszyscy Rodzice otrzymują SMS od Animatora Róży z przypomnieniem, że trzeba zmienić Tajemnicę. Należy odpisać SMS ze słowem „DOBRZE”, co oznacza trwanie w modlitwie.

Co zyskujemy – jako Rodzice i Dzieci – dzięki Różańcowi?

  • Dajemy najpiękniejszy prezent naszym Dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca w Róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy IV przykazanie.
  • Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dziecko lub dzieci, nawet wtedy, gdy sam(a) zapomnę. Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały Różaniec!
  • Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też Rodzice podejmują wspólnie modlitwę za Dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w Rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Jak dołączyć?

Rodzicu – jeśli czujesz potrzebę powierzenia swojego dziecka lub swoich dzieci opiece Matki Bożej – dołącz do Róży Różańcowej, kontaktując się z animatorką Magdą lub z ks. Bogdanem. Do Kół w naszej Parafii mogą należeć także osoby spoza jej terenu czy spoza Lublina.

Róże Różańcowe Rodziców to inicjatywa ogólnopolska.  Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://rozaniecrodzicow.pl/

(Rejestracja na tej stronie dotyczy tylko osób dołączających do tzw. Róż Internetowych. Naszych Parafian prosimy o kontaktowanie się z nami i dołączanie do Róż w Parafii Św. Jana Kantego w Lublinie.)

Informacje

Po szczegółowe informacje oraz zapisy do Różańca Rodziców śmiało dzwoń lub pisz do animatorki Róży – p. Magdaleny: tel.  501686074

Dołącz do Róży Różańcowej Rodziców. Przekaż znajomym informację o takiej możliwości modlitwy za swoje Dzieci.

Niech coraz więcej Dzieci zostanie objętych tym Błogosławieństwem Matki Bożej.

Przy naszej Parafii działa już 7 Róż Różańcowych Rodziców (stan na: 08.03.2023)