Prace

Kochani Parafianie!

Prace przy budowie kościoła postępują. Niestety nie uda nam się odprawić uroczystości odpustowej ku czci naszego patrona św. Jana Kantego (20 października). Jeszcze czeka nas trochę pracy, by przygotować wnętrze kościoła do użytkowania. Serdecznie chcę podziękować za modlitwę – która jest najcenniejszym darem ponieważ tworzy wspólnotę serc. Gorąco dziękuję również za materialne dary serca na budowę.  Proszę gorąco o modlitwę także w intencji ludzi i parafii, które wspierają nas w dziele budowy. Niech wszystkim Bóg błogosławi.

Ks. Bogdan