Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Różańcowej na Jasną Górę

1 czerwca 2024 roku miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Różańcowej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 19 pątników z naszej parafii. W czasie przejazdu modliliśmy się na różańcu w intencji całej naszej parafii oraz w indywidualnych intencjach. Odprawiliśmy wspólna drogę krzyżową na Jasnogórskich Wałach i uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy św odprawianej na Jasnogórskim Szczycie, której przewodniczył Ks. bp. Szymon Stułkowski wraz z liczną rzeszą kapłanów – opiekunów kół różańcowych. Na zakończenie pielgrzymowania otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo, a wracając do Lublina odwiedziliśmy Zespół klasztorny Cystersów w Sulejowie. Serdecznie dziękuję pielgrzymom, panu Jackowi – naszemu kierowcy i wszystkim wspierającym nas modlitwą parafianom