Rekolekcje przygotowujące do Aktu zawierzenia NMP

Od czwartku 28 kwietnia po wieczornej Mszy św. odbywa się w naszej parafii cykl 33 dni rekolekcji przygotowujących do Aktu zawierzenia NMP wg. Traktatu św. Ludwika Grignion de Montfort. Serdecznie zapraszamy.

„Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Grignion de Montfort prawdopodobnie zaczął pisać w 1712 roku w La Rochelle, zaś ostatnie jego słowa nakreślił w 1716 roku. Książka „zaginęła” na 100 lat i została przypadkowo odkryta w 1842 roku, a następnie wydane drukiem. Właśnie w wieku największych objawień maryjnych we Francji – (Rue de Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858) – została wydana ta książeczka, która porządkuje pobożność maryjną. Zachęcamy do lektury. Książkę wydało wydawnictwo Apostolicum.

Jan Paweł II: „Dzięki św. Ludwikowi Grignion de Montfort zrozumiałem, że „doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej jest właśnie chrystocentryczne, co więcej, jest najgłębiej zakorzenione w Trynitarnej tajemnicy Boga”, związanej z misterium Wcielenia i Odkupienia.”