31 dni maja

Rozpoczął się miesiąc maj roku 2022. Maj od V wieku jest w Kościele miesiącem maryjnym. Nabożeństwo majowe zaś rozpowszechnił w Polsce pisarz jezuicki Karol Antoniewicz. Samo nabożeństwo zostało w dzisiejszej formie zatwierdzone w 1859 r. przez papieża Piusa IX.

Nabożeństwo składa się Litanii loretańskiej, kazania lub tzw. czytanki, modlitwy, a kończy je śpiew maryjny. Szczególnie znaną pieśnią związaną z nabożeństwem majowym jest „Chwalcie łąki umajone” ukazała się drukiem w 1895 r. w Wydawnictwie „Czas” w Krakowie pod nazwą „Pieśń majowa”. Jest nazywana perłą polskiej liryki i jest niezwykle popularna.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie – przez cały maj 2022 o godz. 17:30.