Triduum Paschalne w naszej parafii – galeria

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się o godz. 21:00. Składały się na nie: zapalenie paschału, liturgia słowa, pobłogosławienie wody chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego. Następnie uroczysta Eucharystia Zmartwychwstania Pańskiego i procesja rezurekcyjna zakończona błogosławieństwem rezurekcyjnym o 00:10.

Wielka Sobota to czas adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim i modlitwa przy krzyżu Chrystusa.

Liturgia Wielkiego Piątku to Liturgia Męki Pańskiej. Przeżywaliśmy dziś mękę i śmierć Pana Jezusa opowiedzianą słowami św. Jana (J 18,1-19,42). Słowo skierował do nas ks. Paweł Szczygliński zwracając uwagę zwłaszcza na fakt przebaczenia jaki niesie ze sobą Krzyż. Następnie odbyła się adoracja Krzyża Świętego. Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu, gdzie adorujemy go całą noc.

Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna doroczny obchód świąt naszego wyzwolenia. Rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia do świątyni. Kapłani w dniu ustanowienia Eucharystii obchodzą swoje święto. Parafianie podziękowali im za pełnienie swojego powołania wręczając białe róże. Liturgia słowa to czytania: z Księgi Wyjścia (Wj 12, 1-8. 11-14) i z Pierwszego listu do Koryntian (1 Kor 11, 23-26), zaś Ewangelia wg św. Jana (J 13, 1-15) o ustanowieniu Eucharystii. Kazanie wygłosił ks. Attila Ádám Honti. Po Eucharystii nastąpiło odprowadzenie Pana Jezusa do ciemnicy, która wprowadza nas w tę głęboką refleksję nad tajemnicą śmierci Chrystusa.