Zbiórka pampersów, chemii i jedzenia – dla osób przyjętych do domów w naszej Parafii

Już szósty dzień trwa w naszej parafii zbiórka darów dla walczącej Ukrainy. Dary pojechały do szpitali we Lwowie i Łucku – leki i środki opatrunkowe, zaś żywność oraz środki czystości do Użhorodu na Zakarpaciu. Cześć z darów przeznaczona jest dla osób dotkniętych migracją, które zostały przyjęte do prywatnych domów na terenie Parafii.

Dziś zbieramy dla nich przede wszystkim (sobota – 05.03.2022 12:00):

  • żywności,
  • pampersów,
  • artykuły higieny osobistej i do prania.