Zbiórka dla Ukrainy – nowa lista potrzeb!

Już piąty dzień trwa w naszej parafii zbiórka darów dla walczącej Ukrainy. Dziękujemy za każdy dar. Dary są sukcesywnie kierowane do szpitali we Lwowie i Łucku – leki i środki opatrunkowe, zaś żywność oraz środki czystości do Użhorodu na Zakarpaciu. Cześć z darów przeznaczona jest dla mieszkańców, osób dotkniętych migracją, które zostały przyjęte do prywatnych domów na terenie Parafii.

Aktualnie najbardziej potrzeba (piątek – 04.03.2022):

leków nieotwartych: przeciwbólowych, przeciwgorączkowych

środków opatrunkowych: bandaże, opatrunki jałowe, plastry, woda utleniona itp.

żywności: żywność długoterminowa: konserwy, makarony, ryż itd.