Życzenia

Chrystus Pan Zmartwychwstał. Niech radość Zmartwychwstania opromienia każdą chwilę Waszego życia, a miłość i pokój znaczą drogę naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech nadzieja następnych świąt przeżywanych w naszym kościele, we wspólnocie parafii umacnia we wspólnocie modlitwy.

Ks. Bogdan