Odszedł Papież Benedykt XVI

„Odszedł, umarł. Niech Pan Bóg przyjmie go, Zbawca i Gospodarz nieba. Na ziemi jest nas mała i pokaźna grupka wdzięcznych – za teologię łączącą Ojców i pytania nowoczesności, za odważny gest odnowienia obecności tradycji liturgicznej w życiu Kościoła łacińskiego. Także – za powściągliwą i wierną praktykę prymatu Piotrowego za jego pontyfikatu. Sit felix, reqiescat in pace. ” napisał Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas

Żegnamy dziś modlitwą wielkiego teologa i odważnego Papieża. Z rąk papieża Jana Pawła II w listopadzie 1981 r. kard. Ratzinger otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W 1998 r. został wicedziekanem, a w 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Na przestrzeni lat Joseph Ratzinger sprawował także szereg funkcji w Kurii Rzymskiej. W 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, został wybrany na Papieża i przyjął imię Benedykt XVI. Z funkcji zrezygnował w 2013r.

Dziś, 31 grudnia, będziemy się modlić w intencji zmarłego Papieża na mszy o godz. 18.00.

Zapraszamy do słuchania specjalnych audycji poświęconych śp. Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w Radio Plus Lublin na 87.9 FM w Lublinie.

http://www.radioplus.pl