I Niedziela Adwentu

1. Rozpoczynamy czas Adwentu – oczekiwania na Narodzenie Jezusa Chrystusa i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu wieków. Przeżywając Adwent – mamy szczególną okazję do praktycznej realizacji przykazania miłości Boga i drugiego człowieka. Bądźmy wrażliwi na ludzi potrzebujących pomocy. Dzielmy się dobrem, serdecznością, życzliwością, ale także pomagajmy jedni drugim.

2. Dzisiaj o godz. 11.30 zostaną pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Bardzo proszę o pomoc w rozniesieniu opłatków. Będą przygotowane na poszczególne bloki zestawy opłatków, a mieszkających w danym bloku proszę o rozniesienie w swoim bloku opłatków. Tradycyjnie roznoszący opłatki nie zbierają pieniędzy. Dobrowolny datek można złożyć na konto lub w kościele. Z opłatkiem jest roznoszony list z informacjami i formularzem zgłoszenia wizyty duszpasterskiej. Zgłoszenie może być też przesłane za pomocą formularza na stronie internetowej do 23 grudnia. Po Świętach na stronie parafii będzie umieszczony program wizyty, która rozpocznie się 2 stycznia. Na stoliku są wyłożone też świece Caritas.

3. Dzisiaj o godz. 16.00 w naszym kościele koncert patriotyczny „Tutaj wzrastam po wiek wieków” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 58.

4. Przed kościołem kiermasz ozdób świątecznych z przeznaczeniem na pomoc w rehabilitacji chorej na Mózgowe Porażenie Dziecięce – Igi.

5. W czasie Adwentu zapraszamy na Roraty, odprawiane w dni powszednie o godz. 6.00. Mszy św. o godz. 7.00 nie będzie. Prosimy o przyniesienie świec, które będą zapalane od świecy roratnej.

6. W tym tygodniu wypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Nabożeństwa wynagradzające po wieczornych Mszach św.

7. W I piątek od godz. 9.00 chcemy odwiedzić chorych z posługą sakramentalną. Adresy prosimy zgłaszać do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

8. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii będą od 2 do 4 grudnia.

a. w piątek Msze św. z nauką rekolekcyjną o 6.00, 16.30 i 18.00
b. w sobotę Msze św. z nauką rekolekcyjną o 6.00, 16.30, 18.00 i 20.00
c. w niedzielę – porządek niedzielny

9. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na prace w naszym kościele. Taca z przyszłej niedzieli będzie przeznczona do dyspozycji Rekolekcjonisty, a zbiórka na budowę kościoła będzie 11 grudnia.

10. Słowo na nowy tydzień: „Nabierz odwagi i oczekuj Pana”