Kochani Parafianie!

Po uzyskaniu w poniedziałek wieczorem informacji o kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem badania na obecność COVID 19 pozostaje w samoizolacji bez kontaktu z kimkolwiek. Wczoraj, mimo braku objawów chorobowych poddałem się badaniu na COVID i dzisiaj w południe otrzymałem informacje o wyniku pozytywnym. Pozostaje więc w izolacji domowej do 24 października. W tym czasie parafie obsługuje ks. Łukasz, którego wynik badania jest ujemny i wspomagający Go księża. Będę odprawiał Msze św. w pokoju modląc się w intencji parafii oraz w intencjach zamówionych. Zapewniam wszystkich o modlitwie i proszę również o modlitwę. Nie mam objawów chorobowych, ale w duchu odpowiedzialności natychmiast poddałem się samoizolacji. Wszystkim z serca błogosławię i modlę się za Was.

Ks. Bogdan