Podziękowanie

Kochani Parafianie!
Dobiegła końca tegoroczna wizyta duszpasterska w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi w czasie tych dni mogliśmy się spotkać na wspólnej modlitwie i rozmowie. Były to ważne i ubogacające spotkania w czasie których rozmawialiśmy nie tylko o sprawach duchowych, ale również o postępach prac nad budową naszego kościoła. Serdecznie dziękuję za zainteresowanie tym ważnym dziełem dla naszej wspólnoty parafialnej, jak też gotowością pomocy. W czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej odwiedziliśmy w sumie 2100 mieszkań (zakładając, że ok. 20% mieszkań jest jeszcze nie zamieszkałych na stałe) co stanowi prawie 70% ogółu mieszkań. Bogu najwyższemu i Wam moi Kochani dzięki serdeczne za taką otwartość i serce. Gorąco dziękuję również Czcigodnym Księżom, którzy wsparli mnie w czasie wizyty: Ks. Romanowi Broda, Ks. Waldisowi Driksna, Ks. Olkowi Żarek, Ks. Waleremu Marcinowskiemu, Ks. Andrzejowi Hano i Ks. Dimie. Było to ważne wsparcie, które pozwoliło sprawnie i bez pośpiechu spotkać się w czasie wizyty duszpasterskiej. Serdecznie dziękuję za ofiary składane w czasie wizyty duszpasterskiej i te wpłacane na konto parafii – są one przeznaczone na budowę naszego kościoła i całego kompleksu sakralnego.

Prace budowlane postępują. Został wykonany wykop pod ławy fundamentowe i przygotowujemy się do następnego etapu prac – wylania ław fundamentowych.

Niech przez wstawiennictwo św. Jana Kantego Bóg udziela Wam wszystkim obfitości łask i błogosławieństwa na każdy dzień życia. Z gorącą prośbą o modlitwę w intencji naszego wspólnego dzieła.

Wasz Proboszcz Ks. Bogdan