Podziękowanie

 

 

 

Dobiegła końca wizyta duszpasterska w naszej parafii. Od 28 grudnia do 6 lutego wraz z Księdzem Jerzym Cieślickim – któremu gorąco dziękuję za ogromną pomoc – odwiedziliśmy prawie 3700 osób w około 1100 mieszkaniach. W imieniu Ks. Jerzego i własnym chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim, którzy przyjęli nas do swoich domów i mieszkań oraz tym, którzy w kulturalny sposób podziękowali informując, że są wyznawcami innych religii lub osobami niewierzącymi. Wizyta duszpasterska podobnie jak rok wcześniej była dla mnie wielkim doświadczeniem mądrości i odpowiedzialności wszystkich parafian zwłaszcza ludzi młodych. Troski codzienne, problemy i kłopoty jakie niesie życie są przezwyciężane mądrością oraz współodpowiedzialnością za siebie wzajemnie. Praktycznie w każdym mieszkaniu pojawiało się pytanie o nasz kościół: kiedy będzie, gdzie i co z kaplicą. Starałem się wyczerpująco odpowiadać na te pytania. Do dnia dzisiejszego nie mam nowszych wiadomości. W czasie wizyty duszpasterskiej ofiary, które były składane zostały przeznczone na budowę naszego kościoła i domu parafialnego. Tegoroczne ofiary wyniosły    35 000 PLN i zostały wpłacone na konto parafialne. Na chwilę obecną, po zsumowaniu w przeciągu dwóch lat na budowę został zebrana kwota 65 000 PLN.

Przypominam, że parafia w chwili obecnej nie prowadzi w blokach mieszkalnych żadnej zbiórki. Przychodzące osoby i próbujące dokonywać zbiórki na budowę kościoła nie reprezentują parafii. Ewentualne dobrowolne ofiary można składać na konto parafii.

Z kapłańskim błogosławieństwem

Ks. Bogdan